اسماعیل آزاد
• مدرس داشکده فنی
• مدرک: دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
• با سابقه 31 سال فعالیت های آموزشی، بهداشتی و درمانی
• پایان نامه: بررسی شکستگی های استخوان های ساق پا
• دارای مجوز و مدرک تاسیس مراکز درمانی سوء مصرف مواد با طی دوره MMT

سابقه تدریس
• دانشگاه فرهنگیان
• دانشگاه علمی کاربردی
• آموزشکده های فنی

تدریس دروس
• بهداشت عمومی
• اصول کلی بهداشت و کمک های اولیه
• زیست شناسی
• آموزش علوم
• بهداشت خانواده
• بیوشیمی
• آناتومی و فیزیولوژی ورزشی
• فوریت های پزشکی
• دانش خانواده

پزشک معتمد
• معاینات استخدامی آموزش و پرورش
• کمیسیون موارد خاص آموزشکده های فنی
• کمیسیون موارد خاص دانشگاه علمی کاربردی
مدرس کشوری دوره های
• پیشگیری از بیماری HIV/ AIDS
• تاب آوری
• پیشگیری از اعتیاد

سابقه کار
• پزشک اورژانس در بیمارستان های امام رضا(ع)، آیت ا... طالقانی، شهید مطهری
• فعالیت بهداشتی، درمانی در درمانگاه فرهنگیان به مدت 18 سال
• فعالیت بهداشتی، درمانی در مرکز همودیالیز ارومیه به مدت 1.5 سال
• پزشک مسابقات ورزشی در چندین دوره مسابقات کشوری دانشجویان آموزشکده فنی و مراکز تربیت معلم
• پزشک مسابقات ورزشی در چندین دوره مسابقات کشوری دانش آموزی
• هماهنگی با یکی از مراکز درمانی شهر جهت واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه های فوق الذکر برای واکسیناسیون هپاتیت B

جمع آوری و تالیف جزوه های آموزشی
• بیوشیمی
• آناتومی و فیزیولوژی برای دانشجویان تربیت بدنی
• فوریت های پزشکی برای دانشجویان مدیریت خانواده
• بهداشت خانواده برای تمامی رشته ها

فعالیت های پژوهشی
• بررسی میزان کمبود ویتامین D در زنان 15 تا 40 سال شهر ارومیه