اطلاعات شخصي

نام :  زینال                                                   نام خانوادگي : زینالی   

پست الکترونيکي : z.zeynali49@gmail.com,  zeynali49@azaruniv.ac.ir  

پست فعلی: عضو هیات علمی دانشکده فنی قاضی طباطبایی ارومیه، دانشگاه فنی وحرفه ای ( مربی پایه 21، در شرف ارتقا به استادیاری)

سوابق علمي و آموزشي
تحصيلات :
مقطع رشته گرايش دانشگاه شروع اتمام
كارشناسي ریاضی دبیری دانشگاه خوارزمی 1367 1372
کارشناسي ارشد ریاضی کاربردی آنالیز عددی دانشگاه خوارزمی 1372 1375
دکتری ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1390 1395

عنوان پایان نامه:
             کارشناسی ارشد: روش AOR برای ماتریس های معین مثبت و خطای آن، به راهنمایی پروفسور اسماعیل بابلیان
           دکتری: اهمیت وزن‌ها یا قیمت‌های سایه‌ای در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای، به راهنمایی دکتر  جعفر پورمحمود

سوابق کاری و اجرایی :

• مدیرگروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه از سال 1375  الی 1376
• عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه از سال 1378 تاکنون
• مدیرگروه ریاضی دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه از سال 1376 به مدت بیش از ده سال
• دبیر پژوهش دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه به مدت چندین سال

دانشگاها ومراکز تدریس :

• دانشگاه ارومیه
• دانشگاه صنعتی ارومیه
• دانشگاه جامع علمی کاربردی واحدهای جهاد دانشگاهی، مالیاتی و بازرگانی ارومیه
• دانشگاه پیام نور ارومیه
• دانشکده فنی قاضی طباطبایی ارومیه
• دانشگاه غیر انتفاعی علم و فن

دروس تدریس شده:

• ریاضی عمومی، ریاضی کار بردی، آمار احتمال مهندسی، ریاضی مهندسی، ریاضیات گسسته، معادلات دیفرانسیل، آنالیز عددی، نظریه اعداد، تحقیق در عملیات 1و2، محاسبات عددی، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

مقاله های ارائه شده و منتشر شده:

• علت استفاده از رادیان در محاسبات ریاضی  دانشگاه ارومیه 30 مهرماه 89 دانشگاه ارومیه
• حل برنامه های محدب غیر خطی با قیود خطی توسط شبکه های عصبی مصنوعی، ‍پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 27و28 اردیبهشت 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
• یک کران خطای روش AOR برای حل دستگاه معادلات خطی، چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران 6-9 شهریور 1391 دانشگاه تبریز.
• تعیین مقدار اپسیلون ناارشمیدسی مناسب در ساختارهای شبکه ای DEA، هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 31 اردیبهشت الی 1 خرداد 1394 دانشگاه فردوسی مشهد.
• مدل سازی خطی برای تعیین مجموعه وزن های مشترک در ساختارهای شبکه ای، مجله علمی پژوهشی تحقیق در عملیات کاربردهای ان دوره 14 شماره 1 سال96 صفحات 117-135.
• اثرات اجتناب از مالیات بر رشد اقتصادی، دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی ،دوم آذر 1396 دانشگاه آزاد زرقان و دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر.
• “Common Weights set in network structure Data Envelopment Analysis”  , The 3rd National Conference on Mathematical Modeling in Operations Research, University of Mazandaran, Babolsar, Iran December 6-7, 2016 .
• “A nonlinear model for common weights set identification in network Data Envelopment Analysis” , International Journal of Industrial Mathematics, Vol. 8, No.1, pp87 – 98,2016.
• “DEA  Network Structures Sensitivity to Non-Archimedean Epsilon”, Research Journal of Applied Sciences, Vol.11, No.8, pp 751-758 , 2016.

دانشجویان فارغ التحصیل شده دوره کارشناسی ارشد:
به عنوان استاد مشاور دانشجویان:
زینب جعفری(دانشگاه شهید مدنی آذربایجان):
عنوان پایان نامه:
روش مبتنی بر شبکه برای رتبه بندی واحدهای کارآ در مدل های DEA دو مرحله ای
ثریا بخشی(دانشگاه شهید مدنی آذربایجان):
عنوان پایان نامه:
رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با حداقل کردن فاصله در DEA
رویا حسین قلیزاده(دانشگاه شهید مدنی آذربایجان):
عنوان پایان نامه:
ارزیابی واحدهای تصمیم گیری شبکه ای با مدل های پوششی DEA
مهرداد اکبرپور(دانشگاه زنجان):
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه اجتناب از مالیات و انباشت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران
مهارت هاي نرم افزاري:
• GAMS
• MATLAB
افتخارات:
• فارغ التحصیل رتبه اول بین هم‌ورودیهای گرایش محض و کاربردی