نام :محمد
نام خانوادگی:شیخی
مدرک تحصیلی :کارشناسی الکترونیک – کارشناس ارشد برق قدرت
سوابق آموزشی: 20سال سابقه تدریس
سوابق علمی واجرایی:
1) دبیر اجرایی نمایشگاه دستاور دهای دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه
2) مدیریت گروه برق از سال 92تا کنون
3) مهندس ناظر و طراح نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی
4) تجهیز و ارتقای آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
5) ارتقای کنتورهای قدیمی به کنتورهای با امکانات بیشینه و دیجیتالی
6) طراحی و ساخت جک الکتریکی
7) مشاوره و طراحی مجموعه آموزنده مدار های فرمان و قدرت ،PLC
8) مشاوره و طراحی مجموعه آموزنده راه اندازی سلول های خورشیدی
9) مشاوره و طراحی دستگاه CNC  حکاکی لیزری
10) مشاوره و طراحی دستگاه CNCساخت PCB
11) استاد مشاور انجمن علمی برق و الکترونیک دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی
12) برگزاری دوره های  آموزشی آزاد برای انجمن برق
13) مقاله کنترل توان راکتیو شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم PSO
14) مقاله بهینه سازی توابع ریاضی با الگوریتم CPSO
15) مقاله کنترل توان راکتیو شبکه با سیستم V2G
16) استاد راهنمای  پروژه های کارشناسی
17) طراحی و ساخت RLCمتر دیجیتالی