کارشناسی: رشته برق – الکترونیک دانشگاه امیرکبیر تهران (1376-1381)
کارشناسی ارشد : رشته برق – الکترونیک خواجه نصیر تهران (فارغ التحصیل رتبه اول با معدل 22/18)
دکترا : رشته برق - الکترونیک دانشگاه خواجه نصیر تهران(1384-1390)

عضو بنیاد ملی نخبگان
کسب مدال نقره مسابقات اکتشافات و اختراعات رومانی در سال 1389 (با طراحی و ساخت یک روبات)
دعوت به تیم ملی فوتبال دانشجویان در سال 1380
رییس دانشگاه فنی حرفه ای قاضی طباطبایی ارومیه
عضو هیات علمی و مدیر گروه برق دانشگاه صنعتی ارومیه
عضو هیات امنای مرکز علمی گسترش انفورماتیک تهران
قائم مقام ریاست مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک تهران
مشاور عالی در امور آموزشی منطقه آزاد قشم
مشاور مرکز علمی کاربردی نهاوند
مشاور مدیر عامل سازمان آب استان سمنان
مشاور مدیر عامل شرکت سامان قرارگاه سازندگی قائم
مشاور عالی در امور بین الملل خانه ورزشکاران ایران
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و IT دانشگاه علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
مدیر عامل شرکت فناوری گستران محبان کوثر آذربایجان
  • تدریس در پردیس البرز دانشگاه تهران برای دانشجویان کارشناسی ارشد (پردازش تصویر)
  • تدریس در دانشگاه خواجه نصیر تهران (مدار منطقی)
  • تدریس در دانشگاه صنعتی ارومیه (مدار منطقی، معماری کامپیوتر، الکترونیک دیجیتال، الکترونیک)
  • تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز (معماری کامپیوتر)
  • تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ریزپردازنده)
  • تدریس در دانشگاه تهران جنوب (معماری کامپیوتر، ریزپردازنده، الکترونیک3)
  • تدریس در مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران (مدار منطقی، معماری کامپیوتر، مدار)
• تالیف کتاب «مدارهای منطقی» برای کانون فرهنگی آموزشی قلم چی
• تالیف کتاب «رایانش سیار»
• تالیف کتاب «زیرساخت داده و شبکه در فناوری اطلاعات»
• ترجمه کتاب: « آکادمی الزامات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدیران ارشد دولتی»
• تهیه استاندارد آموزش شغل (برنامه نویس ارشد جاوا)
• تهیه استاندارد آموزش شغل (برنامه نویس کامپیوتر)
• تهیه استاندارد آموزش شغل (برنامه نویس پیشرفته جاوا)
• تهیه استاندارد آموزش شغل ( CompTIA A+ )
• تهیه استاندارد آموزش شغل ( CompTIA Network+ )
• تهیه استاندارد آموزش شغل ( CompTIA Security+ )
• تدوین استاندارد آموزش شغل: برنامه نویس Entity Framework
• تدوین استاندارد آموزش شغل: کارور امنیت فناوری اطلاعات
• تدوین استاندارد آموزش شغل: مدیر Red Hat
• تدوین استاندارد آموزش شغل: مدیر Debian
• تدوین استاندارد آموزش شغل: مدیر Red Hat Linux Enterprise Edition
• تدوین استاندارد آموزش شغل: برنامه نویس MVC
• تدوین استاندارد اموزش شغل: نصب و پیکربندی IIS
• تدوین استاندارد آموزش شغل: طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتو ا با Wordpress
• (Vehicle path tracking by integrated chasis control) In: Journal of Central South University (ISI), 2015
• (A word Spotting Method for Farsi Machine Printed Documents) In: Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences (ISI)
• (Farsi Font Face and Font Size Recognition using Neural Networks) In: INFORMATION journal In Japan (ISI)
• (Farsi Font Recognition in Document Images using PPH Features) In: International Journal of Natural and Engineering Science (IJNES) (ISI)
• (A Farsi/Arabic Word Spotting Approach for Printed Document Images) In: International Journal of Natural and Engineering Science (ISI)
• (Farsi Word Spotting and Font Size Recognition) In: Procedia Computer Science (ELSEVIER Index)
• (Farsi Font Recognition in Letter Level) In: Procedia Computer Science (ELSEVIER Index)
• (Persian Character Recognition Based on Spatial Matching) In: International Review of Computer Science (IRECOS)
• (Farsi Font Recognition Based on Spatial Matching) IWSSIP 2011, (IEEE Explorer Index)
• (Farsi Font Recognition using Holes of Letters and Horizontal Projection Profiles) INCT 2011, (Springer Index)
• (Investigation of the effect of the Asymetric Halo-doping Tunneling carbon Nanotube field effect transistor), Rasht, Iran, 2014
دکتر یعقوب پوراسد - ریاست دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه

دکتر یعقوب پوراسد

ریاست دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه

سال و محل تولد: ارومیه 1357