نوع مدرکدانشجویانشرایط لازم
 اصل گواهینامه پایان تحصیلات روزانه انجام تعهد آموزش رایگان + پرداخت وام دانشجویی + عودت اصل گواهینامه موقت - ارایه کارت پایان خدمت + اصل دیپلم (مدت تعهد آموزش رایگان در گواهینامه موقت درج شده و با ارایه گواهی انجام کار در ارگانهای مختلف لغو می گردد.)
  اصل گواهینامه پایان تحصیلات شبانه تسویه حساب وام دانشجویی + عودت اصل گواهینامه موقت + ارایه کارت پایان خدمت + اصل دیپلم
 گواهینامه موقت پایان تحصیلات روزانه / شبانه ارایه گواهی اشتغال به تحصیل از مقطع بالاتر یا ارایه کارت پایان خدمت یا ارایه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوطه با اعلام عدم غیبت اولیه در آن + اصل دیپلم
 تحویل ریزنمرات به شخص روزانهانجام تعهد آموزش رایگان + تسویه حساب وام دانشجویی + ارایه کارت پایان خدمت
 ارسال ریزنمرات به ارگان ها یا سازمان های متقاضی روزانه ارایه فرم تعهد محضری + درخواست از دانشگاه یا سازمان متقاضی ریزنمرات (نمونه فرم تعهد محضری در قسمت اطلاعیه ها قابل دریافت می باشد) ضمناً ریزنمرات به صورت محرمانه به سازمان مربوطه ارسال می گردد.
 تحویل ریزنمرات به شخص شبانهارایه کارت پایان خدمت
 ارسال ریزنمرات به ارگان ها یا سازمان های متقاضی شبانهبا ارایه درخواست از سازمان مربوطه به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.
 تحویل ریزنمرات و کلیه مدارک موجود در پرونده (اخراج / انصراف) روزانه انجام تعهد آموزش رایگان + ارایه کارت پایان خدمت
 شبانه ارایه کارت پایان خدمت
 تحویل مدارک فارغ التحصیل فرهنگی و متعهد به آموزش و پرورش روزانه

 1- فرم 502

2- گواهی لغو تعهد از دایره حقوقی سازمان مربوطه

  • مدارک فوق فقط به خود فرد تحویل می گردد
  • تحویل مدارک به افراد غیر صرفاً با وکالت نامه محضری امکان پذیر می باشد.