روش های برقراری ارتباط با دانشکده

شماره تماس های دانشکده
ردیف شماره تماس
1044-32776886
2044-32766224
3044-32766225
آدرس تماس :
ارومیه کیلومتر 1.5 جاده سرو (بلوار دانشگاه) - دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی
صندوق پستی : 469
کد پستی : 33959-57169
نمابر : 32770143-044