دانشکده به روایت آمار

 

2764

تعداد دانشجویان

353

تعداد اساتید

19

تعداد رشته ها

+15000

تعداد فارغ التحصیلان