1_ همکاری با مهندسین مشاور معماری و شهرسازی در تهران
_ فعالیت در زمینه ی طراحی و کمک طراحی سایت های مختلف شهری و صنعتی و مجتمع های مسکونی در مهندسین مشاور آرشن از سال 1370 تا 1374
_ طراحی و کمک طراحی ساختمان های مختلف صنعتی تجاری و برج مسکونی
_ برداشت کالبدی نقشه های شهری و صنعتی تهران , ملایر , ارومیه  و...
_ مسئولیت های مختلف مثل: نقشه کشی – کمک طراح – طراحی معماری – و شف آتلیه معماری ...
_  همکاری با شرکت های مهندسین مشاورین رتبه یک کشوری در شهر تهران مثل :آرشن-آتی ساز- زادبوم - ...
از سال 1361 تا 1374 به مدت 14 سال
2_ فعالیت های مشاوره ای و نظارتی معماری در شهر ارومیه
_ طراحی و نظارت اجرایی سایت نمایشگاه بین المللی ارومیه وساختمان سالن شماره 2 نمایشگاه بین المللی ارومیه
_ بازسازی فاز یک مهمانسرای بزرگ ارومیه (نظارت و طراحی مرحله کارگاهی)
_ مشاور طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی ارومیه
_ طراحی ساختمان آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه (پردیس شهر)
_ عضو معمار کمیته ی فنی سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی به مدت 3 سال
(بررسی˓ قضاوت˓ تصویب طرح های عمرانی و مسکن مهر استان آذربایجان غربی)
- نظارت سالن آمفی تیاتر بین المللی آرتیمیا دانشگاه ارومیه پردیس شهر

3 _ فعالیت در نظام مهندسی استان آذربایجان غربی
_ عضو پایه ارشد طراحی و نظارت معماری نظام مهندسی استان آذربایجان غربی
-  طراحی˓نظارت و اجرای ساختمان های مختلف در شهر ارومیه از سال 1376 تا به امروز
(از پایه ی سه تا پایه ارشد معماری)
_ عضو گروه نظارت عالی معماری نظام مهندسی استان آذربایجان غربی
- ناظر عالی مسکن مهر شهر ارومیه
_ عضو گروه کنترل نقشه های نظام مهندسی استان آذربایجان غربی
_ عضو انتخابی گروه تخصصی معماری نظام مهندسی استان به مدت 3  ازسال   88  تا سال 1391
4_ فعالیت های آموزشی
_ تدریس در هنرستان های شهر خوی و ارومیه در رشته ی معماری به مدت 6 سال
- طراح سوالات نهایی رشته معماری هنرستانهای کشور به مدت چهار سال
- طراحی بانک سوالات نهایی رشته معماری کشور
- طراح سوالات و داور مسابقات استانی رشته معماری هنرستانهای استان آذربایجان غربی به مدت چندین سال
_ تدریس به صورت حق التدریس در مراکز آموزش عالی شهر ارومیه در رشته های معماری˓عمران و گرافیک از سال 1374 (دانشگاه علمی کاربردی – دانشگاه علم و فن – آموزشکده فنی قاضی طباطبایی و دختران ارومیه )
_ مدرس رشته معماری دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه از سال 1380 تا به امروز
- طراح سوالات و داور مسابقات کشوری دانشجویان رشته معماری