قابل توجه دانشجویان محترم :
جهت سهولت در امر اطلاع رسانی به دانشجویان محترم، کانال تلگرامی دانشجویان  دانشکده فنی و حرفه ای راه اندازی شده که از این پس کلیه اطلاعیه های دانشکده که از دوایر مختلف اطلاع رسانی می شدند از این طریق به اطلاع دانشجویان رسانده خواهد شد.
دانشجویان محترم جهت عضویت در کانال مربوطه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
https://telegram.me/dfurmia