جلسه ارتقای ایمنی جاده سرو روبروی دانشکده فنی با حضور مدیرعامل و معاون سازمان حمل و نقل ترافیک استان ،مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان،شهرداری ارومیه، فرماندهی پلیس راهور استان، فرماندهی پلیس راه استان و مسئولین دانشگاه  در اتاق ریاست محترم دانشکده تشکیل و در خصوص ایمنی بریدگی ، تردد و موارد دیگر و مشکلات حاصل از آن برای کاربران   (دانشجویان) بحث و برسی های لازم صورت گرفت ونهایتاً با جمع بندی مباحص صورت گرفته قرار شد هریک از ارگان های مربوطه جهت ایمن سازی محل مربوطه اقداماتی را انجام دهند.

تشکیل جلسه چگونگی ارتقای ایمنی جاده سرو روبروی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه

تشکیل جلسه چگونگی ارتقای ایمنی جاده سرو روبروی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه

تشکیل جلسه چگونگی ارتقای ایمنی جاده سرو روبروی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه