بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه
روح الله حضرت پور نماینده منتخب مردم شهرارومیه در دهمین مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی در جمع مسئولین این دانشگاه حاضر شد و از تولیدات ، ظرفیت ها و توانمندی های اساتید و دانشجویان این دانشگاه از نزدیک آشنا شدند.
آقای حضرت پورنماینده مجلس شورای اسلامی در بازدید از دانشکده فنی و حرفه ای با اشاره به پیشرفت های قابل قبول و موفقیت آمیز این دانشگاه گفت: دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی به عنوان یکی از مراکز مهم پژوهشی و مهارت آموزی به تمام معنی در کشور و یک امتیاز بزرگ برای استان محسوب می شود.
وی افزود: دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی علاوه بر توسعه علم و دانش در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیزفعالیتهای چشمگیری داشته و منشا خیر و برکت برای شهر شده است.»
نماینده منتخب مردم شهرارومیه گفت: بدون شک خدمات دانشگاه فنی و حرفه ای به کشور خدمات ارزنده ای بوده و این دانشگاه خدمات شایانی در کشور کرده است و ما نیز حمایت های خود را در پیشبرد اهداف دانشگاه فنی و حرفه ای به کار خواهیم گرفت تا دانشجویان این مراکز بعد از فارغ التحصیلی از نظر اشتغال دچار مشکل نباشند.
دکتر پوراسد رئیس دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ضمن تقدیر از حضور ارزشمند آقای حضرت پور نماینده محترم شهر ارومیه با اشاره به هدف مهم دانشگاه فنی و حرفه ای در بعد کیفیت بخشی به آموزش و مهارت آموزی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای با فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیز در رشته های مختلف و استفاده از مجرب ترین اساتید توانسته گام های ارزنده ای در توسعه و پیشرفت کشور در تامین نیروهای علمی با مهارتهای بالا بردارد ودر تلاش است با تربیت اعضای هیات علمی کارآمد، متعهد و متخصص ، کیفیت آموزش و پژوهش این دانشگاهها را در سطح کشور ارتقاء دهد.