دکتر پوراسد به عنوان عضو اصلی هیات مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه انتخاب شد
در انتخابات اعضای هیات مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه که روز دوشنبه مورخه ۹۵/۱۱/۱۸ در مجمع این مرکز در دانشگاه امیر کبیر ساختمان ابوریحان برگزار شد. اقای دکتر پوراسد از بین کاندید های شرکت کننده بعد از اقای دکتر شفیعی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای موفق به کسب بالاترین آرا به عنوان عضو اصلی هیات مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه انتخاب شد. لازم به ذکر است اولین دوره همایش استانی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه سال گذشته در دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی برگزار شده بود.

انتخاب آقای دکتر پوراسد به عنوان عضو اصلی هیات مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشکاه را به کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای تبریک می گوییم.