برگزاری دومین جلسه کمیته علمی و پژوهشی  کنگره ۱۲هزار شهید استان آذربایجان غربی به میزبانی دانشگاه قاضی طباطبائی ارومیه
دومین جلسه کمیته علمی و پژوهشی کنگره بزرگداشت 12هزار شهید استان آذربایجان غربی که به همکاری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در آبان ماه سال 1396 برگزار خواهد شد روز شنبه مورخ 26/01/96 به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه در سالن اجتماعات این دانشگاه  برگزار شد.
در این جلسه نکات مهمی که کمیته علمی و پژوهشی باید در این کنگره به انها توجه داشته باشد یادآوری و نقطه نظرات اعضای جلسه مطرح و در خصوص هریک از نظرات اعضای شرکت کننده بحث و گفتگو انجام شد