قابل توجه اساتيد گرانقدر و دانشجويان عزيز در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري ( دامه بركاته) وتحقق برنامه هاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي دانشگاه نسل سومي نظر به نقش آفريني موثر دانشجويان توانمند و اساتيد گرانقدر در عرصه توليد و اشتغال ، معاونت فرهنگي و دانشجويي در نظر دارد به منظور ايجاد زمينه توسعه تجاري سازي توليدات دانشجويي و اساتيد با ارزيابي كالاهاي دست ساخته ء آنان نسبت به خريد اقدام و با نظر متخصصين و كارشناسان ذيربط مقدمات راه اندازي كارگاه هاي كار دانشجويي را با هدف توليد انبوه فراهم سازد لذا از دانشجويان و اساتيد علاقمند به مشاركت در اين طرح دعوت مي شود از تاريخ 19/2/96 نسبت به ثبت نام مشخصات با توجه به نوع توانمندي به ترتيب زير فرم هاي مربوطه را تكميل نمايند اقدامات مورد نياز: 1- توانمندي توليد كالا يا اثر هنري ( تكميل فرم شماره يك) 2- توانمندي در آموزش به سازمانهاي و ديگر نهادها( تكميل فرم شماره دو) 3- اعلام آمادگي همكاري در انجام خدمات فني ( تكميل فرم شماره دو) 4- عضويت در تيم نرم افزاري دانشجويان نخبه ( تكميل فرم شماره دو) ضروري است دانشجويان با مراجعه به سايت تازه هاي دانشجويي به آدرس http://students.tvu.ac.ir براي ثبت توانمندي خود در هريك از موارد فوق با انتخاب فرم شماره يك "ثبت توانمندي و كالاي دست ساز دانشجو " يا فرم شماره دو" ثبت توانمندي در آموزش /خدمات فني و نرم افزاري " اقدام نمايند.