به اطلاع می رساند با عنایت به دارا بودن ضوابط و پتانسیلهای لازم و با حمایت مسئولین محترم دانشگاه فنی و حرفه ای ، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با راه اندازی رشته های IT و راه سازی موافقت بعمل آمده است. لذا از مهر ماه سال جاری دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه در دو رشته فوق الذکر از طریق آزمون سراسری اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.