حضور آقای برزگر مسئول ستاد اقامه نماز استان در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه