کارگاه آموزشی ضیافت اندیشه اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی با همکاری نمایندگی محترم نهاد رهبری در دانشگاههای استان با حضور 25 نفر از اعضای هیئت علمی شامل سه رئیس مرگز، سه معاون و 8 مدیر گروه و 11 استادیار و مربی عضو هیئت علمی در دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه در حال برگزاری است .
شایان ذکر است این کارگاه 4 روزه ویژه اساتید برای اولین بار مجوز برگزاری آن به نام دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه صادر گردیده و مدرس کارگاه آموزشی حضرت حجت الاسلام دکتر اسم حسینی مسئول محترم نهاد رهبری در دانشگاههای استان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان هستند.