بدینوسیله به اطلاع  دانشجویان کاردانی پذیرفته شده در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه می رساند که مهلت ثبت نام از روز شنبه مورخ 96/06/25 لغایت روز سه شنبه مورخ 96/06/28 می باشد .لازم به ذکر است قبولی های رشته های کاردانی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ثبت نام در روز های فوق به محل ثبت نام در دانشگاه مراجعه نمایند.