قابل توجه دانشجویان 
زمان ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان مقطع کارشناسی از شنبه مورخه 16/10/96 لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 18/10/96 و برای دانشجویان مقطع کاردانی از شنبه مورخه 23/10/96 لغایت آخر وقت اداری روز سه شنبه موخه 26/10/96 خواهد بود .
مکان ثبت نام طبقه دوم ساختمان آموزشی 
مدارک مورد نیاز ثبت نام خوابگاه :
1-  کارت دانشجویی 
2-  دو قطعه عکس 
3-  فیش واریزی