تاریخ

تاریخ

ایام هفته

ساعت امتحان

دروس

16/10/96

شنبه

8:30

سخت افزار- ذخیره و بازیابی-شرکتها(2)-مدیریت منابع و... –

امنیت شبکه های کامپیوتری

11

ریاضی عمومی (1)- ریاضی عمومی/

ریاضیات گسسته

17/10/96

 

یکشنبه

8:30

حسابرسی - اندیشه اسلامی1- اندیشه اسلامی2

11

آیین زندگی-  شیوه ارائه- حسابداری شرکتها یک

18/10/96

دوشنبه

8:30

زبان ماشین-  مبانی اینترنت- مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی(  IT)-

حسابداری مالیاتی

11

کلیات حقوق- حقوق تجارت- نصب و راه اندازی شبکه-

14:30

تاریخ تحلیلی صدر اسلام- تفسیر موضوعی قرآن

19/10/96

سه شنبه

8:30

دانش خانواده- شبکه های محلی(کادانی)- انقلاب اسلامی ایران

11

حسابداری صنعتی1-  صنعتی2-

ساختمان داده- سخت افزار سوئیچ هاو..

20/10/96

چهارشنبه

8:30

کارآفرینی- ریاضیات کاربردی شبکه- پیکربندی سرورهای شبکه-

شیوه ارائه مطالب علمی وفنی

11

زبان فارسی- زبان فنی کامپیوتر

23/10/96

شنبه

8:30

فیزیک الکتریسیته- مباحث ویژه- مدیریت مالی- اخلاق حرفه ای

11

اقتصاد کلان – اقتصاد خرد- آمار واحتمالات کاربردی

24/10/96

یکشنبه

8:30

 سیستم عامل –

شبکه های کامپیوتری(کارشناسی)- پیاده سازی شبکه های محلی

11

ریاضی عمومی(2)- ریاضی کاربردی(کاردانی)- کنترل بودجه

25/10/96

دوشنبه

8:30

برنامه سازی یک - آمار واحتمالات -  روشهای آماری- ماشین مجازی-

11

حسابداری دولتی مبانی مهندسی نرم افزار-  ساختمان داده والگوریتم(کارشناسی)

26/10/96

سه شنبه

8:30

مبانی الکترونیک – حسابداری مالی- سوئیچینک ومسیریابی

11

زبان عمومی – پایگاه داده- زبان فنی حسابداری

27/10/96

چهارشنبه

8:30

برنامه سازی پیشرفته دو – مدیریت انتقال پیام-  سرپرستی سازمان- اصول سرپرستی

11

پروتکل های TCP/IP- ارزشهای دفاع مقدس-  برنامه نویسی مبتنی بر وب