جناب آقای عباس زاده مسئول بسیج دانشجویی استان با حضور در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی با ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر پور اسد دیدار نموده و در خصوص همکاری های فی ما بین بسیج دانشجویی استان و دانشگاه فنی و حرفه ای به گفتگو پرداختند.
در ادامه این دیدار مسئول بسیج دانشجویی و هیئت همراه با همراهی مسئولین دانشگاه بر نحوه ارسال کانکس های اهدایی که با مشارکت بسیج دانشجویی و دانشگاه فنی و حرفه ای قاضی طباطبایی تولید و به مقصد کرمانشاه جهت استفاده هموطنان آسیب دیده از زلزله کرمانشاه بارگیری می شدند نظارت  نموده و از سالن بدن سازی تازه تاسیس و کارگاه صنایع فلزی که کانکس ها در آن تولید می شدند بازدید کردند.