ارسال کانکس های اهدایی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه با مشارکت بسیج دانشجویی استان به مردم آسیب دیده از زلزله کرمانشاه
امروز در اقدامی انسان دوستانه ۳ کانکس به مناطق زلزله زده کرمانشاه با مشارکت دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه و بسیج دانشجویی استان ارسال شد.
با توجه به نیاز مبرم مردم زلزله زده استان کرمانشاه در این فصول سرد زمستان به کانکس و سرپناه موقت دانشجویان رشته صنایع فلزی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی که تخصص لازم را در زمینه های تولید دارند با همکاری مسئولین و اساتید در مدت یک ماه توانستند 3 دستگاه کانکس برای اسکان هموطنان عزیزمان در کرمانشاه تولید کنند.
کانکس هایی که برای اسکان موقت هموطنان عزیز آسیب دیده از زلزله تدارک دیده شده بودند،شامل 3 دستگاه می باشد که دو دستگاه از این کانکس ها جهت اسکان و یک دستگاه جهت سرویس بهداشتی تعبیه شده است.