بدینوسیله به اطلاع  دانشجویان کاردانی و کارشناسی  پذیرفته شده در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه می رساند که مهلت ثبت نام از روز یکشنبه مورخ 1/11/96 لغایت روز چهار شنبه مورخ 4/11/96 می باشد .لازم به ذکر است قبولی های رشته های کاردانی و کارشناسی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ثبت نام در روز های فوق به محل ثبت نام در دانشگاه مراجعه نمایند.