قابل توجه دانشجویان محترم با توجه به راه اندازی اتوماسیون تغذیه به اطلاع می رساند که امکان رزرو غذا فقط از طریق نرم افزار اتوماسیون تغذیه به آدرس 
http://food.afo.ac.ir
میسر می باشد. بدیهی است که امکان رزرو و خرید ژتون از طریق مراجعه حضوری امکان پذیر نخواهد بود.

دانشجویان محترم لطفاً در صورت نداشتن رمز دوم کارت بانکی خود نسبت به اخذ رمز دوم از دستگاه های خود پرداز اقدام نمایند تا بتوانند از طریق سیستم افزایش اعتبار و خرید ژتون نمایند.

مجددا تاکید می گردد که امکان رزرو و افزایش اعتبار حضوری میسر نمی باشد.

آدرس سامانه

http://food.afo.ac.ir

راهنمای سیستم