دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه در نظر دارد چمنهای مصنوعی خود را به تعداد 4 واحد به مدت یکسال از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
علاقمندان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا مورخه 6/12/1396به واحد تدارکات این دانشکده مراجعه نمایند.