دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه در نظر دارد پارکینگ دانشجویی خود را به مدت یکسال از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
علاقمندان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا مورخه 1396/12/28 به واحد تدارکات این دانشکده مراجعه نمایند.