ثبت نام دانشجویان به منظور اعلام آمادگی مشارکت در طرح تولید تختخواب دانشجویی از طریق تکمیل فرم مربوطه در پورتال تازه های دانشجویی / سایت دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای به آدرس :
http://students.tvu.ac.ir
امکان پذیر می باشد.