دکتر پوراسد ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه و سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به عنوان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی منصوب شد.

لازم به ذکر است استان آذربایجان غربی دارای چهار مرکز از مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای شامل دو مرکز پسران ( قاضی طباطبایی بهشتی ) و دو مرکز خواهران (دختران ارومیه دختران خوی) با جمعیتی بالغ بر 7000 هزار دانشجو می باشد.