قابل توجه کلیه اساتید محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی می رساند که آخرین مهلت ثبت اطلاعات فردی و آموزش و پژوهشی در سامانه سماد از روز شنبه مورخه 1397/05/06 لغایت روز جمعه مورخه 1397/05/12 می باشد.با توجه به اینکه مبنای تصمیم گیری های بعدی دانشگاه سامانه سماد خواهد بود خواهشمند است حتما نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه مذکور اقدام فرمایید. ضمناً تاریخ فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

لینک ثبت اطلاعات