دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه در سالتحصیلی 1397-98 (مهر 97) با توجه به شرایط جاری فقط برای دانشجویان روزانه ترمهای 1 و 2 خوابگاه ارایه خواهد کرد ، ولی در صورت درخواست دانشجویان ترم 3 و بالاتر روزانه و شبانه - سنوات غیرمجاز جهت اسکان آنان در خوابگاه های خودگردان داخل شهر جهت رفاه حال دانشجویان تصمیماتی خواهد گرفت که متعاقبا به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

امور دانشجویان دانشکده