بازدید معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشگاه شهید قاضی طباطبایی ارومیه

دکتر مهدی معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور در شهر ارومیه و دیدار با جمعی از همکاران این مرکز از مراکز خوابگاهی و فرهنگی دانشجویان  دانشگاه قاضی طباطبایی ارومیه بازدید بعمل آوردند.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با حضور بر سر مزار شهدای گمنام و نثار فاتحه از خوابگاهها، سالن آمفی تئاتر، سالنهای ورزشی ، سلف سرویس ،کارگاه صنایع فلزی و باغات شلیل و گردو این دانشکده بازدید بعمل آوردند.

دکتر مهدی با حضوردر کارگاه صنایع فلزی از نزدیک با دانشجویای مشغول به کار طرح سجا دیدار و گفتگو کرده و بر روند تولید و ساخت تخت خواب خوابگاهی که توسط دانشجویان با نظارت مسئولین این کارگاه تولید می شدند نظارت کردند .

دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه یکی از مراکز تولید تخت خواب خوابگاهی است که طبق تفاهم نامه فی مابین دانشگاه فنی و حرفه ای با صندوق رفاه دانشجویان کشور جهت تولید تخت خواب خوابگاهی مورد نیاز دانشگاه ها منعقد شده.