تیم منتخب دانشجویان دانشگاههای فنی آذربایجان غربی به عنوان نماینده منطقه یک کشور موفق به کسب مقام سوم تیمی و انفرادی مسابقات تنیس روی میز المپیاد ورزشی دانشگاههای فنی سراسر کشور شدند .