تیم منتخب دانشجویان دانشگاههای فنی آذربایجان غربی به عنوان نماینده منطقه یک کشور با اقتدار قهرمان مسابقات والیبال المپیاد ورزشی دانشگاههای فنی سراسر  کشور شدند .