زمان ثبت نام دانشجویان دوره کاردانی

روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 21و97/06/20

فرآیند ثبت نام

 1. مراجعه به کیشه اموردانشجویان جهت اخذ ( پوشه ، پرداخت هزینه بیمه دانشجویی  و فرمهای اولیه ثبت نام ).
 2. تکمیل مشخصات و اطلاعات روی پوشه و تهیه مدارک لازم برای ثبت نام

مدارک لازم :

 • تاییده تحصیلی ( تهیه از دفاتر پیش خوان دولت یا اداره پست )
 • عکس( 4*3 ) 6 قطعه ، پشت نویسی شده
 • اصل گواهینامه موقت دیپلم و 3 برگ کپی  آن
 • اصل ریز نمرات و 3 برگ کپی آن
 • فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 2 سری
 • تکمیل فرمهای ثبت نام
 • کپی کارت ملی 2 برگ
 • پرداخت شهریه به صورت علی الحساب ( دانشجویان شبانه )
 1. مراجعه به کارشناس رشته مربوطه و تحویل مدارک
 2. مراجعه به کارشناس معافیتهای تحصیلی جهت دریافت معرفی نامه 
 3. مراجعه به مسئول امور دانشجویان جهت ثبت نام خوابگاه ( دانشجویان غیر بومی )  
 4. مراجعه به مسئول اتوماسیون سلف سرویس جهت دریافت کارت غذا