قابل توجه تمامی دانشجویان از شنبه مورخه 1397/07/07 سلف و سرویس دانشکده آماده پذیرایی از دانشجویانی که از قبل غذا رزرو کرده اند می باشد و دانشجویانی که غذا رزرو نکنند به هیچ وجه غذا داده نخواهد شد .