دیدار روسای دانشگاه های فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی ودانشگاه صنعتی ارومیه

دکتر پوراسد ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی و دکتر شیدایی ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه امروز با همدیگر دیدار و در خصوص مسائل آموزشی ، رفاهی و دانشجویی دانشجویان هر دو مرکز به گفتگو پرداختند.

دکتر پوراسد در این نشست در خصوص مسائل آموزشی دانشجویان گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی آماده هرگونه همکاری فی مابین در خصوص فعالیتهای  علمی وآموزشی دانشجویان هر دو مرکز می باشد.

ایشان در ادامه خاطر نشان شدند: دانشگاه فنی و حرفه ای با دارا بودن پتانسیلهای بالا از جمله اساتید ماهر و فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی و سالنهای ورزشی و رفاهی جزء محدود دانشگاهای استان می باشد که از این امکانات برخوردار می باشند و قادر به برگزاری تمامی دوره ها  و آموزشهای مورد نیاز دانشجویان با توجه با امکانات و تجهیزات موجود می باشد. لذا از این بابت می تواند نقش به سزایی  در پیش برد علمی ، پژوهشی و مهارت افزایی دانشجویان هر دو مرکز واقع بشود.

دکتر شیدایی ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه نیز در این نشست در خصوص همکاری بین دانشگاه ها گفتند: دانشگاه صنعتی و دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان دو قطب علمی و مهارتی در کنار یکدیگر می تواند بر دانش و مهارت دانشجویان نقش به سزایی داشته باشند و این دانشگاه نیز همچون دانشگاه فنی و حرفه ای آماده همکاری در تمامی مسائل مربوط به دانشجویان بخصوص در مسائل علمی و پژوهشی می باشد.

ایشان در ادامه گفتند : در آینده نزدیک شاهد همکاری های هر دو دانشگاه با یکدیگر خواهیم بود و بر پیشرفت دانشجویان هر دو مرکز نظاره خواهیم کرد.