مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه امروز با حضور رئیس دانشگاه و مسئول بسیج دانشجویی استان و جمعی از همکاران دانشگاهی و مسئولین بسیج دانشجویی در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

دکتر پوراسد رئیس دانشگاه از حضور حاج آقا عباس نژاد مسئول بسیج دانشجویی استان در این مراسم تقدیر و تشکر نموده و آمادگی خود را جهت همکاری همه جانبه با بسیج دانشجویی استان و بسیج دانشجویی دانشگاه ابراز داشته و خواستار ارائه راه کارها و همکاری های مشترک در برگزاری مراسمات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی شدند.

دکتر پوراسد در ادامه از زحمات مسئول بسیج دانشجویی که در دوران تصدی خود در این پست متحمل شده بودند تقدیر و تشکر کرده و برای مسئول بسیج دانشجویی تازه منصوب شده آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند.

حاج آقا عباس نژاد مسئول بسیج دانشجویی نیز در این مراسم با ارائه مطالبی در خصوص وظایف و اختیارات مسئولین بسیج دانشجویی از تلاشها و فعالیتهای مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه در دوران تصدی تقدیر و تشکر کردند.

در پایان این مراسم دانشجو محمد شهبازی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی تودیع و از دانشجو کاوه حبیبی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی این دانشگاه معرفی بعمل آمد.