دکتر پوراسد رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی ، طی احکام جداگانه در تاریخ 97/08/02  آقایان مهندس علی مصاحب طلب را بعنوان معاونت آموزشی و پژوهشی و مهندس مهدی سلیمانی را بعنوان معاونت فرهنگی و دانشجویی  دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه منصوب کرد.

در این مراسم از زحمات و تلاشهای دوران تصدی  آقایان  دکتر مولایی (معاونت فرهنگی و دانشجویی) که اخیراً به شرف بازنشستگی نائل آمده اند و آقای مهندس محمدی اقدم (معاونت آموزشی و پژوهشی) تقدیر و تشکر بعمل آمد.