موسسه آوای هنر سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، با هدف ترغیب نویسندگان به خلق آثار ادبی در حوزه سلامت نخستین

جشنواره ادبیات سلامت را در سه بخش داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاه برگزار می­کند.

متقاضیان محترم شرکت در جشنواره جهت ثبت نام و ارسال اثر بخش دانشگاهی جشنواره می­توانند  به آدرس  adabiatsalamat.irرجوع کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده مراجعه کنند.