نخستین "جشنواره قرآن و عترت" اساتید و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ­ای

دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای با هدف نشر و گسترش فرهنگ قرآن و عترت، اقدام به برگزاری نخستین "جشنواره قرآن و عترت" اساتید و کارکنان دانشگاه نموده و برگزیدگان را به مرحله ملی این جشنواره معرفی خواهد نمود. سایت به آدرس farhangi.tvu.ac.ir به منظور ثبت مشخصات شرکت­ کنندگان در جشنواره تا 15 آبان ماه فعال بوده و همکاران محترم می­ توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و حرفه­ای شهید قاضی طباطبایی