حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در راهپیمایی 13 آبان روزتسخیر لانه جاسوسی و مبارزه با استکبار جهانی