ریاست محترم دانشگاه صنعتی ارومیه به همراه معاونین محترم آموزشی و فرهنگی روز گذشته در دانشگاه فنی و حرفه ای استان حضور یافته و از پتانسیلهای این مرکز بازدید بعمل آوردند.

دکتر شیدایی ریاست دانشگاه صنعتی با حضور در دانشگاه فنی و حرفه ای استان با دکتر پوراسد ریاست این دانشگاه دیدار و در خصوص مسائل علمی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان این دو مرکز آموزشی به بحث و گفتگو پرداختند.

ریاست دانشگاه صنعتی و هیئت همراه بعد از این دیدار از بخشهای مختلف از جمله کارگاه ها ، آزمایشگاه ها و مراکز رفاهی و فرهنگی این دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

دکتر پوراسد در پایان این دیدار و بازدید گفتند: دانشگاه فنی و حرفه ای استان با وجود پتانسیلهای موجود آماده هر گونه همکاری با دانشگاه صنعتی در زمینه های علمی، آموزشی و فرهنگی می باشد.

دکتر شیدایی نیز ابراز داشتند: در آینده نزدیک شاهد امضاء تفاهم نامه هایی بین مراکز خواهیم بود که دانشجویان این دو مرکز بتوانند از امکانات و تجهیزات مراکز به نحوه شایسته استفاده کنند.