دکتر کاتب رئیس بیمه سرمد کشور روز دوشنبه با حضور در دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی با ریاست این دانشگاه دیدار و از بخشهای مختلف مرکز قاضی طباطبایی بازدید بعمل آوردند.