دانشجویان عزیز توجه نمایند :
جهت رفع مشکلات احتمالی ورود به سامانه ناد برای انجام عملیات مربوط به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی ، پرداخت شهریه ، انتخاب واحد و ... حتما در اولین فرصت «صرفا ورود به سایت دانشکده و سپس ورود به سامانه» را قبل از موعد عملیات فوق انجام دهید تا احیانا در صورت وجود اشکالات موارد مرتفع شوند.
بدیهی است رعایت مفاد این اطلاعیه بسیار مهم بوده و عواقب عدم رعایت آن مستقیماً به عهده دانشجو خواهد بود.
معاون آموزشی