دوره آموزشی آشنایی بامراحل ثبت اختراعات و ابتکارات با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان در محل آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد.
شرکت در دوره رایگان و برای عموم آزاد است 
زمان : دوشنبه از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۲
حضور دانشجویان در این دوره غیبت موجه در کلاس درسی محسوب خواهد شد