دکتر پوراسد رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی روز سه شنبه مورخه 27/09/97  با حضور در دانشگاه صنعتی ارومیه با دکتر شیدایی ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه دیدار و تفاهم نامه همکاری بین روسای این دو مرکز امضا شد.

با امضا این تفاهم نامه طرفین تلاش خود را جهت استفاده از خدمات علمی و آموزشی و آزمایشگاهی و کارگاهی یکدیگر در جهت توسعه و ارتقا آموزشهای عالی استان به کار خواهند گرفت

همچنین در این دیدار قرارداد تولید و فروش تجهیزات آزمایشگاه ماشین از طرف دانشگاه فنی و حرفه ای استان به دانشگاه صنعتی ارومیه به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد سه ست تجهیزات آزمایشگاه ماشین توسط دانشجویان و اساتید دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه تولید شده و در اختیار دانشگاه صنعتی ارومیه قرار خواهد گرفت . ارزش هر ست آزمایشگاه ماشین 150 میلیون ریال و کل مبلغ قرارداد 450 میلیون ریال می باشد.

مطابق با مفاد قرارداد دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه از نزدیک با مراحل ساخت این دستگاهها در کارگاه برق دانشکده فنی و حرفه ای قاضی طباطبایی ارومیه آشنا شده و آموزش خواهند دید.