به گزارش روابط عمومی طبق هماهنگی های انجام شده بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی روز دوشنبه مورخه 24/10/97 تفاهم نامه همکاری مشترک بین مسئولین این دو مرکز به امضا رسید.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: در این راستا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان و کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای خدمت‌رسانی به جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پوراسد در ادامه  اظهار کرد: با توجه به اینکه در هر دستگاه دولتی ظرفیت‌هایی وجود دارد، دانشگاه فنی و حرفه ای تلاش دارد تا این ظرفیت‌ها را در یک جا متمرکز کرده و هم‌افزایی ایجاد کند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اینکه توانمندی دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان به لحاظ مهارتی از وضعیت مناسبی برخوردار است، بنابراین می‌توان آموزش‌های مهارتی مناسبی به مددجویان کمیته امداد ارائه شود.

 وی افزود: با توجه به اینکه  فارغ‌التحصیلان این دانشگاه به لحاظ مهارتی با وجود کارگاه‌ها و تجهیزاتی مناسبی که در دانشگاه وجود دارد، از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند و بعد از فارغ التحصیلی در بحث اشتغال نیز موفق بودند.با مسئولین کمیته امداد صحبت‌هایی انجام شد که آنان مددجویان خود را به دانشگاه معرفی کنند و دانشگاه فنی و حرفه ای  نیز برای آنها دوره‌های مهارتی برگزار کند تا مددجویان بتوانند برای خود اشتغال‌زایی کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)  با اشاره به اینکه اصالت کمیته امداد امام خمینی(ره) این است که بتواند از طبقات محروم و ضعیف جامعه حمایت کند بیان کرد: با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی، از قشر ضعیف جامعه و از مددجویان کمیته امداد هستند، کمیته امداد نیز به دانشجویانی که زیر مجموعه کمیته امداد هستند کمک مالی می‌کند.

سهندی افزود: همچنین با توجه به اینکه کمیته امداد برخی فعالیت‌ها و کارهای فنی برای کمک رسانی به مددجویان خود انجام می‌دهد، برای مثال در برخی منازل افراد تحت پوشش خود سلول‌های خورشیدی نصب کرده و نیروگاه‌های کوچک خورشیدی ایجاد می‌کند، به همین سبب از محل فروش برق نیروگاه‌ها، برای این خانواده‌ها درآمد ایجاد می‌شود.

بنابراین مقرر شد تا به لحاظ فنی، نصب و نگهداری این سلول‌های خورشیدی در منازل افراد تحت پوشش کمیته امداد، توسط خود دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای انجام شود.

وی اظهار کرد: در این تفاهم نامه، در مورد پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی مشترک بین دانشگاه و کمیته امداد صحبت شد که در نهایت به دانشجویان دانشگاه و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک می شود.