انجام امورات مربوط به تسویه حساب و صدور گواهینامه موقت بعد از 15 بهمن ماه انجام خواهد شد .

البته قبل از مراجعه حضوری حتما با کارشناسی محترم فارغ التحصیلان با شماره 044327768686 با داخلی 326  هماهنگی لازم انجام گردد.