به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای، بومی سازی تجهیزات، حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه ها و کارگاه ها ، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی ، این تفاهم نامه روز سه شنبه مورخه  16 بهمن ماه 1397 در جلسه ای که با حضور دکتر رحیم حب نقی ریاست دانشگاه ارومیه به همراه معاونین و مشاورین ایشان و دکتر یعقوب پوراسد ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان به همراه معاونین در سالن اجتماعات دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی برگزار شد به امضا رسید.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان با اشاره به نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در تربیت دانشجویان مهارت محور، کار آفرین و برآورده نمودن نیازهای نیروی انسانی با مهارت فنی بالا در سطح استان و جامعه، آمادگی دانشگاه فنی و حرفه ای را برای هرگونه همکاری با دانشگاه ارومیه اعلام نمودند.
دکتر پوراسد با توجه به برخورداری دانشگاه فنی و حرفه ای از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی نیز گفتند : آماده ایم برای دانشجویان دانشگاه ارومیه دوره های مهارتی برگزار کنیم و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه ارومیه را تامین نماییم.
رئیس دانشگاه ارومیه با امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور شروع همکاری ها آتی برای نیل به اهداف کلی رشد و توسعه پایدار دانشگاهها و تعاملات موثر بین دانشگاهی خواستار استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای مشترک دو دانشگاه شدند.
دکتر حب نقی و هیئت همراه با همراهی مسئولین دانشگاه فنی و حرفه ای استان بعد از انعقاد تفاهم نامه از فضاههای کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی بازدید بعمل آورده و اظهار امیدواری کرده و بیان نمودند با توجه به امکانات موجود می توان تعاملات علمی و آموزشی مشترکی در راستای توانمند سازی دانشجویان هر دو دانشگاه انجام داد