به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند که تاریخ شروع نیمسال دوم سالتحصیلی 97-98 روز شنبه 27 بهمن سال 1397 می باشد. بدیهی است که از مورخه ذکر شده کلاس های درس به صورت منظم برگزار و حضور و غیاب انجام خواهد شد.